Aarhus Lytter

Fra bolig til hvorfor vi bo’ li’ her! KULTUR!!!

October 01, 2021 Season 2 Episode 5
Aarhus Lytter
Fra bolig til hvorfor vi bo’ li’ her! KULTUR!!!
Show Notes

Aarhus Kommune betragter kultur som værende uundværlig, og det ses også i deres tiltag for at bevare og skabe nye initiativer på den kulturelle scene.  

Udgivelsen af den nyeste kulturpolitik 2021-2024 understreger kulturens relevans for kommunens borgere og hvor essentielt det er at støtte op omkring unges kulturprojekter, samt at skabe deltagelse blandt de unge i forbindelse med politiske beslutninger på kulturområdet. 

Men hvordan udformer sådanne ambitioner sig? Hvordan støtter det kommunale reelt set op om unges kulturliv? Og hvor finder man støtten? Det er de spørgsmål som vi søger at få besvaret ved hjælp af denne episodes gæster:  

Albert Helmig - Projektleder og talsmand for Kulturforeningen Aarhus Volume.  

Lone Jensen - Kulturkonsulent ved Kulturforvaltningen, daglig leder for Ungdomskulturhuset samt ansvarlig for Puljen til Ung Kunst og Kultur (PUKK).  

Henrik Hass - Selfmade rapper/producer fra Ungdomskulturhuset.  

I denne episode af Aarhus Lytter – Vores stemme, tager Manuel og Morten fat på kulturen: Dets liv, det kommunales forhold til det og hvordan unge kan sætte deres præg på scenen. 


Interview og redigering 

Manuel S. Ehsaeizadeh  

Morten Pedersen 

Gæster 

Albert F. Helmig 

Lone Jensen 

Henrik Hass   
  

Kulturpolitik 2021-2024 Aarhus Kommune - Kulturpolitik 2021-2024 

Ungdomskulturhusets faciliteter: FACILITETER – UKH | Ungdomskulturhuset Aarhus 

Puljen til Ung Kunst og Kultur: PUKK 

Aarhus Volume: Forside | Kulturforeningen Aarhus Volume